-

19 Des 2011

M401- Rautan Djadoel

3 buah rautan jadul buatan hongkong
bahan babet, sudah tidak berfungsi
Rp 125.000/3bh